English Version  
 
ระบบการเรียนการสอนของเราได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีโดยใช้วิธีการฝึกสอนเทคนิคการตัด การออกแบบ ทำสีผม และดัดผม ให้กับพนักงาน นับจากนั้นพนักงาน โรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า-ศิวกร ก็จะต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วและรักษาความพิถีพิถันเอาไว้ให้ได้ในขณะเดียวกัน ดั่งเช่นกุญแจสำคัญในการทำให้ทรงผมได้นานก็อยู่ที่ความพิถีพิถัน

ทุกวันนี้วิธีการเรียนการสอนอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า -ศิวกร เป็นสิ่งที่ทำให้ต่างจากคนอื่น

ข้อแรกและเป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่โรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า-ศิวกร เราเน้นที่ตัวบุคคล ผู้ทำการสอนทั่วไปจะเน้นที่ทักษะพื้นฐานเพียงอย่างเดียว - แต่ทักษะพื้นฐานเป็นการสอนให้คุณเป็นช่างตัดผม “ธรรมดา” เท่านั้น การมุ่งไปที่ตัวบุคคลให้เราแน่ใจได้ว่าเราได้ดึงเอาข้อดีในทุกๆด้านของการตัดแต่งผมของผู้เรียนแต่ละคนออกมา

ที่โรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า-ศิวกร เรามิได้สอนเพียงแค่เทคนิคที่ถูกต้องแม่นยำแต่สอนวิธีการสร้างสรรค์ด้วย “ความรู้สึก” ด้วย เรามีความเชื่อที่ว่าในการเป็นช่างตัดแต่งผมที่ยิ่งใหญ่มันมีอะไรที่มากว่าการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยม – แก่นสำคัญก็คือคุณมีความสามารถที่จะดึง“ตัวตน” ของลูกค้าออกมาได้ ซึ่งหมายถึงการใส่ความรู้สึกลงไปในการออกแบบทรงผมของคุณ เราเชื่อว่านี่เป็นความแต่งต่างระหว่างช่างตัดแต่งผมที่ดีกับช่างตัดแต่งผมที่ยิ่งใหญ่

ทุกหลักสูตรของเราจัดขึ้นใน โรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า-ศิวกร ซึ่งหมายถึงว่าคุณจะได้ทำงานกับอุปกรณ์จริงในสภาพแวดล้อมร้านจริงๆ กับช่างตัดแต่งผมผู้ทรงคุณวุฒิ การสอนแบบ “โลกจริง” ที่มีขึ้นในทุกร้าน โรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า-ศิวกรทำให้นักเรียนของเราก้าวขึ้นไปเหนือกว่าช่างตัดแต่งผมอื่นๆ หากคุณเรียนคอร์สคลาสสิคกับแบบสร้างสรรค์จากโรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า-ศิวกร คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลเรื่องการหางานอีกต่อไป และสร้างโอกาสที่ไม่สิ้นสุดให้แก่ช่างตัดผมที่ต้องการทำงานในระดับสากล

 
© Copyright 2008 by siwakorn.ac.th All Rights Reserved